Samv. - Wanneer is sprake van ‘anders dan in onderling overleg niet samenwonen’?


Partijen zijn in hun huwelijksvoorwaarden overeengekomen dat geen verrekening van onverteerde inkomsten plaats heeft over de tijd dat de echtgenoten anders dan in onderling overleg niet samenwonen. Vast staat dat de vrouw de echtelijke woning heeft verlaten op 12 mei 2014. Volgens haar houdt op deze dag de verrekenplicht op te bestaan. Volgens de man heeft de datum van de indiening van het verzoek tot echtscheiding (25 maart 2015) als peildatum te gelden, nu (1) het verblijf van de vrouw elders in onderling overleg heeft plaatsgevonden en…

Verder lezen
Terug naar overzicht