Schuldsanering en beneficiaire aanvaarding (2001.32.2247)


In de rechtsvragenrubriek in WPNR komt de casus aan de orde waarbij een erflater ten tijde van zijn overlijden betrokken is in een schuldsaneringsregeling. De erfgenamen aanvaarden de nalatenschap van de insolvente erflater beneficiair. De R-C stelt zich op het standpunt dat het aanwezig saldo, dat onder beheer van de bewindvoerder is, alleen mag worden aangewend voor betaling van schulden die op de verificatielijst voorkomen. Ook de opbrengst van de in het openbaar verkochte inboedel zou, aldus de R-C, moeten toekomen aan de geverifieerde…

Verder lezen