Naar de inhoud

Scoop and Run?

MMT-arts in juridische spagaat

Een patiënt met ernstig schedelhersenletsel wordt per ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht. Als het team van het eveneens opgeroepen Mobiel Medisch Team (MMT) zich daar meldt, ontstaat er discussie over het te voeren beleid. Heldere protocollen voor zulke situaties ontbreken, stelt Ed Spoelder vast aan de hand van een waargebeurde casus. Er zijn landelijke afspraken nodig om een juridisch controversiële positie van de MMT-arts uit te sluiten.

Positie MMT-arts

De keuze van een ambulancebemanning om de komst van een MMT niet af te wachten en te kiezen voor ‘scoop & run’ naar de SEH van een dichtbij gelegen perifeer ziekenhuis kan verstrekkende gevolgen hebben voor de zorg. Aan de hand van bovenstaande casus worden in dit artikel de juridische consequenties beschreven van een dergelijke keuze, wanneer de betrokken OVDG een aanvliegend MMT verzoekt “door te komen” voor een rendez-vous op de SEH van een perifeer ziekenhuis. Echter, zodra het ambulancepersoneel de patiënt heeft overgedragen in het ziekenhuis is daarmee de verantwoordelijkheid voor de zorg overgenomen door de daar aanwezige artsen. Zelfs wanneer de MMT-arts op verzoek van het ambulancepersoneel wordt ingezet in de hulpverleningsketen is diens aanwezigheid op de SEH niet vanzelfsprekend. Zonder een verbintenis met het ziekenhuis heeft een arts binnen de muren van de kliniek geen zeggenschap. Wanneer de komst van een MMT-arts op de SEH niet op prijs wordt gesteld, kan zijn aanwezigheid worden uitgelegd als een ongevraagd consult. In dat geval dient de MMT-arts ‘rechtsomkeert’ te maken en over te gaan tot de orde van dag.

Rabbit or…