Sign. - Aansprakelijkheid Fortis, bestuurders en beleidsbepalers jegens beleggers


1) Aansprakelijkheid Fortis, onjuiste en misleidende uitlatingen
Uitlatingen van fortis na 20 mei 2008, voor zover die inhielden dat alles volgens plan liep en/of de solvabiliteitspositie sterk was, stroken niet met de werkelijkheid. Met de gedane mededelingen heeft fortis in strijd gehandeld met art. 5:58 lid 1 aanhef en sub d (oud) Wft. Van de mededelingen was immers een onjuist en misleidend signaal te duchten met betrekking tot het aanbod van, de vraag naar en de koers van aandelen fortis. Dat informatie over de solvabiliteitspositie en de (mogelijk) te nemen maatregelen dienaangaande van invloed was op de koers van aandelen fortis, volgt reeds uit het koersverloop van dit aandeel na het persbericht van 26 juni 2008. Op die dag maakte fortis bekend kapitaaluitbreiding nodig te hebben en af te zullen stappen van haar stringente beleid ten aanzien van het ongemoeid laten van haar dividendbeleid en de niet-uitgifte van verwaterende kapitaalinstrumenten. De koers van het aandeel fortis daalde van een slotkoers op 25 juni 2008 van € 12,65 op 26 juni 2008 met 18,89%. fortis heeft onrechtmatig jegens eisers gehandeld. 2) Aansprakelijkheid Fortis, koersgevoelige informatie Dat fortis op 20 mei 2008 beschikte over koersgevoelige informatie leidt niet tot een eerdere of andere aansprakelijkheid dan reeds op grond van art. 5:58 lid 1 sub d (oud) Wft is vastgesteld in verband met de op 22 mei 2008 tijdens de investor Day gedane onjuiste/misleidende mededelingen. immers, fortis mocht op grond van art. 5:59 lid 3 (oud) Wft de openbaarmaking van deze koersgevoelige informatie uitstellen…

Verder lezen
Terug naar overzicht