Sign. - Aanvraag eigen faillissement onrechtmatig


Een aanvraag van het eigen faillissement is een aan de vennootschap ten dienste staand rechtsinstrument, zodat dit op zichzelf niet als onrechtmatig jegens een werknemer van de vennootschap kan worden aangemerkt, behoudens bijzondere omstandigheden als het aanvragen van het eigen faillissement voor een ander doel dan waarvoor die mogelijkheid is verleend, namelijk met het vooropgezette doel de werknemer arbeidsrechtelijke bescherming te ontnemen. De bv (enig aandeelhouder en bestuurder van failliet) stelt dat zij het faillissement heeft aangevraagd omdat failliet haar schulden niet meer kon betalen en er geen zicht was op verbetering van de bedrijfsresultaten. De rechtbank overweegt dat failliet zich ten tijde van het faillissement wellicht in een weinig rooskleurige financiële positie bevond, maar dat de aanvraag van een eigen faillissement niet onafwendbaar was. Dit leidt tot de conclusie dat de bv uitsluitend met het doel om te voorkomen dat eiseres de normale arbeidsrechtelijke bescherming werd geboden, het faillissement heeft aangevraagd. Daarmee heeft zij onrechtmatig gehandeld. Hiermee is de schadeplichtigheid van de bv en ook, op grond van art. 2:11 BW, haar bestuurders, gegeven.
(Rb. 's-Gravenhage 28 maart 2012, LJN BW2957, «JOR» 2013/52)

Verder lezen
Terug naar overzicht