Sign. - Adoptie van Angolese kinderen


De oom heeft de rechtbank verzocht de adoptie van de twee minderjarige kinderen uit te spreken. De kinderen zijn in 2007 naar Nederland gereisd zonder machtiging tot voorlopig verblijf. Zij hebben vervolgens een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd aangevraagd. De Stichting Nidos heeft de tijdelijke voogdij over de kinderen gekregen. De oom van de kinderen heeft sinds 2008 een pleegcontract met de stichting. De asielaanvragen zijn in 2008 onherroepelijk afgewezen.
Niet de Wet opneming buitenlandse kinderen (Wobka), maar de Wet conflictenrecht adoptie (WCAd) is op het onderhavige geval van toepassing, aangezien de kinderen niet met het oog op adoptie maar op het verkrijgen van asiel naar Nederland zijn gekomen. Dit brengt met zich mee dat het Nederlands recht van toepassing is op het adoptieverzoek (artikel 3 WCAd). Een uitzondering geldt met betrekking tot de toestemming, de raadpleging of voorlichting van de ouders van het kind, waarop het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit bezit van toepassing. In dit geval betreft dit het Angolese recht.
Aangezien de kinderen, die vanaf 2008 deel uitmaken van het gezin van de oom, (1) verklaard hebben de oom als hun vader te beschouwen, (2) de Nederlandse taal goed beheersen, (3) in Nederland naar school gaan en (4) hun toekomst in Nederland ligt, oordeelt de rechtbank dat het in het belang van de kinderen is dat de juridische situatie wordt afgestemd aan de feitelijke situatie.
De vader is in 2001 in Angola geëxecuteerd, zo blijkt uit de verklaring van een militair. De oom heeft voorts verklaard dat hij vanaf 2001 geen contact meer heeft gehad met de…

Verder lezen
Terug naar overzicht