Sign. - Analoge toepassing art. 4:16 lid 4 BW bij de ouderlijke boedelverdeling


Uit de ouderlijke boedelverdeling van erflater vloeit de verplichting voort om een boedelbeschrijving te maken van de huwelijksgoederengemeenschap en de zich daarin bevindende nalatenschap van erflater. Aldus kunnen de vorderingen van de kinderen worden vastgesteld.

Volgens Rechtbank Midden-Nederland 7 juni 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2602,  is art. 4:16 lid 4 BW analoog van toepassing op de ouderlijke boedelverdeling. Net als in geval van een wettelijke verdeling hebben de langstlevende echtgenoot en de kinderen jegens elkaar recht op inzage in en

Verder lezen
Terug naar overzicht