Sign. - Beoordeling verzoek nihilstelling alimentatie


De man en de vrouw zijn in 1987 met elkaar gehuwd. Samen hebben ze drie kinderen gekregen. Twee kinderen hebben het hoofdverblijf bij de vrouw, één kind heeft sinds 2006 het hoofdverblijf bij de man. In 2005 is de scheiding tussen de man en de vrouw uitgesproken. De rechtbank heeft in die procedure bepaald dat de man € 233 per kind per maand moest voldoen aan de vrouw ter zake kinderalimentatie voor de kinderen die het hoofdverblijf hadden bij de moeder. In 2009 is bij beschikking bepaald dat het bedrag verminderd zou worden tot € 100 per kind per maand. In deze procedure heeft de man nihilstelling van de alimentatie gevorderd. Dit verzoek is in eerste aanleg afgewezen. De man heeft tegen deze beschikking appel aangetekend, waarbij hij zich beroept op een van de wijzigingsgronden van artikel 1:401 BW.
De man heeft verzocht 1 april 2010 als ingangsdatum te nemen, aangezien hij vanaf die datum niet langer over de financiële middelen beschikt om aan de veroordeling te voldoen. De vrouw heeft echter pas per brief van de advocaat d.d. 16 november 2010 kennis genomen van deze procedure, zodat zij niet eerder met een wijziging in omstandigheden rekening heeft moeten houden. Het hof houdt derhalve deze datum aan als ingangsdatum. De behoefte van de kinderen (€ 100 per kind per maand) staat vast.
De man heeft gesteld dat zijn draagkracht, als gevolg van een wijziging in zijn financiële situatie per 1 april 2010, ontoereikend is om de vastgestelde kinderalimentatie te voldoen. Hij stelt dat hij in 2010 geen inkomen heeft genoten en dat alleen maar schulden zijn ontstaan.
Volgens…

Verder lezen
Terug naar overzicht