Sign. - Besluitvorming over juridische fusie en splitsing


De schrijver gaat in op een aantal aspecten van de besluitvorming bij juridische fusie en splitsing. Hij behandelt het bestuursbesluit bij een juridische fusie of splitsing en stelt de vraag of een besluit tot juridische fusie of splitsing bij een nv en bv buiten de algemene vergadering kan worden genomen. (JBN 2011, 67, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht