Sign. - Cao en gepensioneerden


De auteur analyseert de jurisprudentie aangaande de vraag of gepensioneerden gebonden kunnen worden door een nieuwe cao afgesloten na hun uitdiensttreding bij hun voormalig werkgever, welke cao beoogt de voorwaarden van een toeslagregeling te wijzigen. Uit een analyse van de jurisprudentie concludeert de auteur dat verschillend wordt geoordeeld ten aanzien van het antwoord op voornoemde vraag. Zelf meent zij dat uit de Wet op de cao en uit de memorie van toelichting op deze wet volgt, dat bij cao geen bindende afspraken kunnen worden gemaakt voor gepensioneerden, waarbij een voorwaardelijke toeslagregeling wordt gewijzigd. (N. Tali, De cao en de rechtspositie van gepensioneerden, ArbeidsRecht 2009 6/7 nr. 33)

(N. Tali, De cao en de rechtspositie van gepensioneerden, ArbeidsRecht 2009 6/7 nr. 33)

Verder lezen
Terug naar overzicht