Sign. - Casus over corporate governance: de onderzoeksrapporten over Barclays en HBOS


De schrijver bespreekt twee recent verschenen onderzoeksrapporten over de Britse financiële instellingen Barclays en HBOS. Hoewel beide rapporten hoofdzakelijk gericht waren op het beoordelen van bepaalde strategische beslissingen en het onderzoeken van de bedrijfscultuur, bevatten zij ook nuttig materiaal op het gebied van corporate governance. Bij zijn bespreking concentreert de schrijver zich niet zozeer op de aanbevelingen op het gebied van corporate governance, maar op de weergave van de achterliggende feiten, nu hij van oordeel is dat de onderzoeksrapporten bij uitstek kunnen dienen als casestudies over corporate governance. al vallen aan de hand van beide casus geen algemene regels op het gebied van corporate governance af te leiden, het bestuderen van concrete praktijkgevallen kan leiden tot een goed begrip van de materie.

(V&O 2013, nr. 5, p. 83, mr. F.G.K. Overkleeft LLM)

Verder lezen
Terug naar overzicht