Sign. - Corporate governance bij coöperaties; de NCR-code 2011


De Nationaal Coöperatieve Raad heeft, wegens het bijzondere karakter van de coöperatie, een eigen corporate governance code voor coöperaties opgesteld. In 2011 is van deze code een aangepaste versie verschenen. De schrijver bespreekt de code en vergelijkt deze met de NCRcode uit 2005 en met de Code Frijns. Centrale vraag daarbij is of de NCR-code de effectiviteit van de coöperatie vergroot en of de code toegevoegde waarde heeft boven de toepassing van de Code Frijns. De schrijver kiest voor een praktische invalshoek en bekijkt daarbij hoe de grootste coöperaties in de agribusiness in hun jaarverslag aandacht besteden aan corporate governance. (Ondernemingsrecht 2012, 77, mr. dr. M.E. Engelaar)

Verder lezen
Terug naar overzicht