Sign. - De civiele zorgplicht van banken tegenover professionele beleggers – renteswaps met (semi-)publieke instellingen en het MKB


De schrijver betoogt dat banken die renteswaps afsluiten met het MKB en met provincies, gemeenten en semipublieke instellingen zoals woningcorporaties, onderwijsinstellingen en zorginstellingen, onderworpen zouden moeten zijn aan een civiele zorgplicht die aansluit bij de publiekrechtelijke zorgplichten zoals deze thans voortvloeien uit MIFID en in de toekomst uit MifID II. Hij illustreert dat een andere benadering een ernstige inbreuk zou betekenen op de rechtszekerheid in de financiële sector.
(Ondernemingsrecht 2013, 33, prof. mr. D. Busch)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht