Naar de inhoud

Sign. – De etikettering van met verse rook of rookaroma behandelde levensmiddelen

De wijze waarop verse rook en rookaroma moet worden geëtiketteerd is duidelijk af te leiden uit de Europese en nationale wetgeving op dat gebied.

Inleiding

Om levensmiddelen een kenmerkende rooksmaak te geven kunnen deze behandeld worden met verse rook of met een rookaroma. In de praktijk blijkt dat producenten op verschillende manieren omgaan met de wijze waarop zij consumenten via het etiket informeren over de gebruikte verse rook of rookaroma’s. De etikettering van een product mag evenwel geen verwarring bij de consument doen ontstaan over de vraag of een product op traditionele wijze met verse rook dan wel met rookaroma’s is behandeld.

De wettelijke regelingen

Voor de correcte vermeldingen op het etiket van dergelijke producten zijn de volgende regelingen van belang:

  • Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (WEL);

  • Verordening (EG) nr. 1334/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake aroma’s en bepaalde voedselingrediënten met aromatiserende eigenschappen voor gebruik in levensmiddelen en tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1601/91 van de Raad, Verordening (EG) nr. 2232/96, Verordening (EG) nr. 110/2008 en Richtlijn 2000/13/EG2;

  • Verordening (EG) nr. 2065/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 10 november 2003 inzake in of op levensmiddelen gebruikte of te gebruiken rookaroma’s3;

  • Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen;

  • Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen.

Het verschil tussen ‘verse rook’ en ‘rookaroma’

Enerzijds is er een verschil in de definitie van ‘verse rook’ en ‘rookaroma’ en anderzijds is er een…