Sign. - De fiscale vestigingsplaats van gedeeltelijk op afstand beheerde beleggingsinstellingen. Over de achtergrond van het recent ingevoerde vierde lid van artikel 4 AWR


De schrijver bespreekt de Nederlandse unilaterale en bilaterale regelingen betreffende de vestigingsplaats van gedeeltelijk op afstand beheerde buitenlandse ICBE's. De vestigingsplaats is bepalend voor de omvang van de belastingplicht van een ICBE in de lidstaat van herkomst en in Nederland. Ten aanzien van het vaststellen van de vestigingsplaats ontbreekt echter een gemeenschappelijke regel. De schrijver concludeert dat er een 'spontane harmonisatie' op gang lijkt te zijn gekomen in de belangrijkste fondslanden.
(Ondernemingsrecht 2012, 123, mr. dr. R.P.C. Adema)

Verder lezen
Terug naar overzicht