Sign. - De gelijktijdige fusie: bewuste volgordelijkheid of non-existentie?


Een fusie tussen rechtspersonen wordt van kracht met ingang van de dag na passeren van de fusieakte. Het kan voorkomen dat op dat moment diverse fusies van kracht worden, waardoor een samenvallen plaatsvindt van rechtsmomenten die elkaar in de weg kunnen zitten. De schrijver bespreekt de rechtsgevolgen voor fusies die elkaar beïnvloeden. Om problemen te voorkomen zullen bij bepaalde fusies de akten van fusie op verschillende dagen gepasseerd moeten worden. (WPNR 2012/6918, mr. L.W. Kelterman)

Verder lezen
Terug naar overzicht