Sign. - De herinvesteringsreserve verder aan banden gelegd


Art. 12a Wet Vpb 1969 waakt ertegen dat de belastingclaim op een herinvesteringsreserve illusoir wordt gemaakt door een wijziging in het belang van de belastingplichtige. De auteur gaat in op het per 1 januari 2013 in de wet opgenomen onderdeel c van die bepaling, dat optreedt tegen afboekingen van een herinvesteringsreserve op nieuwe bedrijfsmiddelen waarbij die afboeking verband houdt met de belangenwijziging. De auteur gaat in op de wetsgeschiedenis en constateert dat sprake is van zowel een verduidelijking van bestaand recht als van een aanscherping. Vervolgens bespreekt hij de tegenbewijsregeling. Ook gaat de auteur in op belangwekkende jurisprudentie over de herinvesteringsreserve, waarna hij concludeert dat de mogelijkheden een herinvesteringsreserve te vormen verder zijn beperkt.
(MBB 2013, nr. 4, L.P. Cats)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht