Sign. - De interventiewet: nieuwe instrumenten in het kader van crisismanagement bij financiële ondernemingen


De schrijver bespreekt het wetsvoorstel voor een interventiewet financiële ondernemingen (33 059). Hij is van oordeel dat rechtsbescherming bij ingrijpen door DNB op evenwichtiger wijze kan worden uitgewerkt. Verder verdient het wat hem betreft de voorkeur om substantiële maatregelen als de interventiewet zo veel mogelijk te laten aansluiten op Europese initiatieven. (TvI 2012, 5, mr. J. van IJperenburg)

Verder lezen
Terug naar overzicht