Sign. - De procespositie van de minderjarige in de civiele procedure


De rechtspositie van de minderjarige mag zich op een voortdurende belangstelling verheugen, ook internationaal. In dit artikel wordt op deze rechtspositie ingegaan, waarbij de focus ligt op de mogelijkheid van minderjarigen om contact te hebben met de rechter in zaken die hem aangaan. Achtereenvolgens wordt het wettelijk uitgangspunt geschetst, de uitzonderingen daarop, het hoorrecht en recht op inzage en afschrift, internationale regelingen en een slotbeschouwing.

(mr. E.A. Mink, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/6, p. 113)

Verder lezen
Terug naar overzicht