Sign. - De vereffenaar onder de loep


Wanneer de rechtspersoon wordt ontbonden zal zijn vermogen vereffend moeten worden. in de praktijk blijkt dat de wettelijke regeling aangaande de vereffening een rechtspersoon een nog wat onontgonnen rechtsgebied is. De wetgever kent in Boek 2 BW maar een klein aantal artikelen (art. 2:23 t/m 2:23c BW) aan dit onderwerp toe en er is eigenlijk relatief weinig rechtspraak bekend. De schrijver licht de wettelijke regeling toe en zet uiteen op welke vlakken de regelgeving recentelijk door rechtspraak is aangevuld. (JutD 2011, nr. 20, p. 12, mr. M.R.A. de Werd)

Verder lezen
Terug naar overzicht