Sign. - Een 403-verklaring als redmiddel voor een te late jaarrekening?


Thans dient de jaarrekening binnen één jaar na afloop van het boekjaar openbaar te worden gemaakt. Auteur beantwoordt in zijn bijdrage de vraag of het niet tijdig deponeren van de jaarrekening kan worden geheeld door afgifte van een 403-verklaring.

Achtereenvolgens komen aan bod de publicatietermijn, de bestuurdersaansprakelijkheid bij te late deponering, het groepsregime van art. 2:403 BW en het in dat kader (achteraf) opteren voor een vrijstelling.

J. van der Kraan, WPNR 2017(7146)

Verder lezen
Terug naar overzicht