Sign. - Een snellere doorlooptijd in hoger beroep


Sinds enige jaren onderzoekt de rechterlijke macht bij de justitiabelen en de professionals, zoals advocatuur of men tevreden is over de rechtspraak. In het rapport 'Klantwaardering rechtspraak 2011' is met name de doorlooptijd als aandachtspunt voor verbetering naar voren gekomen. Hoewel de algemene waardering voor de rechterlijke macht nog steeds groot is, scoort de doorlooptijd minder goed. Vooral bij de hoven is een grote groep justitiabelen en professionals ontevreden over de doorlooptijd, namelijk gemiddeld 38%. Het is dan ook verklaarbaar dat er allerlei projecten zijn voor verbetering van deze doorlooptijden. Een van de nieuwe ontwikkelingen bij de sector civiel van de gerechtshoven is de comparitie na aanbrengen (CnA), ook wel comparitie voor grieven genoemd.

(M.L.C.C. de Bruijn-Lückers, EB – Tijdschrift voor Scheidingsrecht 2012/6, p. 123)

Verder lezen
Terug naar overzicht