Sign. - Europese ondernemingsraad: meer macht? Herziening EOR-richtlijn in aantocht


De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan om de Europese ondernemingsraad meer bevoegdheden te geven om "zijn rol volledig te kunnen spelen" op het Europese toneel. De voorgestelde herziening van de EOR richtlijn 94/45/EG gaat verder dan gebruikelijk is. Er wordt nu een model-EOR voorgesteld die informatie en consultatieprocedures effectief regisseert op Europees en nationaal niveau. De voorstellen houden onder meer in: (i) aanscherping van de definities van informatie- en consultatierechten van de EOR, (ii) opwaardering van het niveau van de vangnetbepalingen (indien er geen EOR-overeenkomst tot stand komt), (iii) het recht van vakbondsvertegenwoordigers om als expert deel te nemen aan bijeenkomsten van Bijzondere Onderhandelingsgroepen, (iv) een "achterban-overlegplicht" voor de EOR, (v) de mogelijkheid voor de EOR om als behartiger van werknemersbelangen in rechte op te treden, (vi) enkele regels over tussentijdse aanpassing van de EOR-overeenkomst, informatieplicht van het management en de samenstelling van BOG's, (vii) informatie en consultatierechten voor de EOR bij transnationale zaken, en (viii) afstemming van regels over informatie- en consultatie op verschillende (inter)nationale niveaus. De auteur bespreekt de voorstellen kritisch en vindt dat meer aan de autonomie van de EOR-onderhandelingspartijen overgelaten moet worden. Op Europees niveau vinden de werkgevers, volgens Lamers terecht, dat een herziening van de EOR-richtlijn zijn grondslag moet vinden in de Europese sociale dialoog. (SR 2008, 6, p. 180-185, mw. mr. J.J.M. Lamers) 

Verder lezen
Terug naar overzicht