Sign. - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2007-2008


In deze jaarlijkse uitgave onder meer een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2007 op het gebied van het medezeggenschapsrecht. (dr. R.M. Beltzer en mr. I. Zaal, Kroniek medezeggenschap 2007 - over weggegeven rechten, dienstroosters en activistische aandeelhouders, in: mr. M. Holtzer, mr. A.F.J.A. Leijten en mr. D.J. Oranje (red), Serie vanwege het van der Heijden Instituut, deel 97, Deventer: Kluwer 2008) 

Verder lezen
Terug naar overzicht