Sign. - Goed werkgeverschap, situatieve arbeidsongeschiktheid, mediation, eenzijdige wijziging


Werkgever en werknemer werken beiden in de financiële sector en hebben afspraken gemaakt over het salaris, een winstdelingsregeling, een bonusregeling en een exitregeling. De werknemer ontvangt maandelijks een voorschot op de bonus van € 3.500 welke in mindering strekt op de uiteindelijke bonus.
De werknemer heeft berekend dat zijn bonus over 2008 circa € 78.000 bedroeg. De werkgever heeft daarop laten weten dat zij tot uitkering overging van 75% van dat bedrag. Deze bonus is in februari 2009 aan hem betaald. Vervolgens laat de werkgever in een later gesprek ineens weten dat de bonus ineens 50% van het door de werknemer berekende bedrag zou moeten bedragen. Als gevolg van de financiële crisis zou de oorspronkelijke regeling niet meer kunnen worden voortgezet.
De werknemer stemt uiteindelijk, na protest, ermee in dat hij € 60.000 als bonus over 2008 betaald krijgt.
Daarna gaan partijen in overleg over een aangepaste bonus- en exitregeling. De werknemer gaat akkoord met een aangepaste bonusregeling, mits er een realistische target wordt afgesproken. De voorgestelde exitregeling is niet akkoord.
Hierna meldt de werknemer zich ziek, omdat hij zich lsquodoor de situatie naar voeltrsquo. De werkgever vordert ruim € 26.000 aan betaalde bonus over 2008 terug, alsmede de voorschotten die tot juni 2009 zijn betaald. Het UWV is in een deskundigenoordeel van mening dat de werkgever te weinig doet om de werknemer te re-integreren.
Vanaf 14 augustus 2009 wordt de werknemer niet meer arbeidsongeschikt geacht. De werkgever laat weten dat de werknemer vanaf die datum weer wordt verwacht. Als de werknemer niet verschijnt, wordt de loonbetaling gestaakt…

Verder lezen
Terug naar overzicht