Sign. - Herroeping ontbindingsbesluit


De enig aandeelhouder van de bv besluit het eerder genomen liquidatiebesluit te herroepen. Zij verzoekt de rechtbank te verklaren dat het liquidatiebesluit rechtmatig is herroepen en de KvK te gebieden de inschrijving te registreren, zodat de bv in oude staat terugkeert. De rechtbank stelt dat zo'n verzoek niet bij wet is en was geregeld. Voor de beoordeling moet de vraag worden beantwoord of en in hoeverre de herroeping van het liquidatiebesluit belangen van derden in het gedrang (kunnen) komen, alsmede de vraag of en in hoeverre de ontbinding van de vennootschap overigens gevolgen heeft gehad. Verzoekster heeft beide vragen ontkennend beantwoord en dit met de nodige stukken gestaafd. Zij heeft een verklaring afgelegd waarin staat dat zij eventuele schade die derden als gevolg van de herroeping lijden of zullen lijden, zal vergoeden. Verzoekster heeft genoegzaam aangetoond dat door de herroeping geen belangen van derden in het gedrang komen en dat de ontbinding van de vennootschap ook overigens geen gevolgen heeft gehad. Beide beschikkingen passen volgens annotator Van der Hoek in de lijn die Hof 's-gravenhage heeft ingezet met de PMDC-beschikking («JOR» 2007/66). Het Hof 's-gravenhage heeft de toetsingscriteria voor de beoordeling van een verzoek tot herroepingsverzoek en de documenten die daarvoor benodigd zijn, verder verhelderd («JOR» 2011/327). De beschikking kan voor toekomstige verzoeken tot herroeping van een ontbinding een nuttige handleiding voor de rechter zijn. De Rechtbank Amsterdam lijkt minder strenge maatstaven te hanteren dan het Hof 's-gravenhage voor enerzijds de beoordeling van het tijdsbestek dat ligt tussen de besluiten tot ontbinding en herroeping en anderzijds de documenten…

Verder lezen
Terug naar overzicht