Sign. - Het belang van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden voor rechtspersonen


Het EVRM biedt niet alleen bescherming aan natuurlijke personen, maar ook aan rechtspersonen, met name tegen ongeoorloofde overheidsinmenging. Rechtspersonen zijn zich echter vaak niet bewust van de mogelijkheden die het EVRM biedt. De schrijver geeft een aantal voorbeelden van rechten die rechtspersonen aan het EVRM kunnen ontlenen, zoals het recht op een eerlijk proces, vrijheid van vergadering, het verbod van discriminatie en het recht op ongestoord genot van eigendom, en bespreekt het praktische belang van het EVRM. Hij beperkt zich daarbij tot privaatrechtelijke rechtspersonen.

(V&O 2012, nr. 10, p. 165, mr. A.J. Sewnandan Mishre)

Verder lezen
Terug naar overzicht