Sign. - Het centraal aandeelhoudersregister


Begin 2017 is het wetsvoorstel Centraal Aandeelhouderregister (CAHR) ingediend (Kamerstukken II 34 661). Het CAHR – gehouden door de KNB – zal de onderzoeksplicht van de notaris bij aandelentransacties aanzienlijk vereenvoudigen.

Auteur besteedt in zijn bijdrage aandacht aan het wetsvoorstel. Hij staat achtereenvolgens stil bij het doel van het CAHR, de in het CAHR op te nemen gegevens, inzage in het CAHR en het toezicht op de naleving van de verplichtingen (die volgen uit het CAHR). Ook komt het verschil tussen het CAHR, het ‘gewone’ aandeelhoudersregister en het UBO-register aan de orde.

W. Bosse, WPNR 2017(7146)

Verder lezen
Terug naar overzicht