Sign. - Het 'zilveren' vuistloos en stil pandrecht


Op grond van art. 86 Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek zijn fiduciaire overdrachten tot zekerheid 25 jaar geleden van rechtswege omgezet in een pandrecht. In dit kader staat auteur stil bij het vuistloze en stille pandrecht en de rol van de Hoge Raad als het gaat om zijn rechtsvormende rol daarbij.

De overdraagbaarheid van een vordering kan ex art. 3:83 lid 2 BW worden uitgesloten. Dit cessieverbod gaat vaak hand in hand met een verbod tot verpanding. De vraag is of zo’n verbod goederenrechtelijke of obligatoire…

Verder lezen
Terug naar overzicht