Sign. - Hoe 13L het Bosal-gat moet dichten


De schrijver bespreekt de werking en de gevolgen van de introductie van art. 13l in de Wet Vpb 1969 per 1 januari 2013 voor (de beperking van) de aftrek van excessieve deelnemingsrente, rente op leningen ter financiering van deelnemingen.
(V&O 2012, nr. 10, p. 176, mr. M.J. van den Berg)

Verder lezen
Terug naar overzicht