Sign. - Indirecte leeftijdsdiscriminatie door onthouden loonsverhoging omdat salaris reeds boven maximale salarisgrens ligt


Binnen de organisatie van de werkgever wordt sinds 24 juli 2008 de cao voor de GIL toegepast. Voordien werd de cao ten onrechte niet toegepast. Vier werknemers hebben met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 de cao-loonsverhogingen gekregen. Een vijftal andere werknemers heeft de werkgever deze loonsverhogingen onthouden, omdat hun salaris hoger lag dan de maximale salarisgrens. Deze vijf werknemers zijn allen tussen de 53 en 64 jaar. De vier werknemers die wel de loonsverhogingen hebben gekregen zijn tussen de 23 en 36 jaar. Door de cao aldus toe te passen heeft de werkgever volgens de CGB indirect onderscheid op grond van leeftijd gemaakt. De werkgever heeft geen objectieve rechtvaardiging voor het onderscheid aangevoerd, maar stelt dat hij zich simpelweg aan de cao houdt. Daarnaast stelt de werkgever dat, al zou hij dit willen, de financieeleconomische situatie van de onderneming er aan in de weg staat onverplicht de cao-loonsverhogingen aan de betreffende vijf werknemers te geven. Deze stellingen kunnen het leeftijdsonderscheid volgens de CGB evenwel niet rechtvaardigen.

(CGB 11 april 2011, oordeel 2011-53)

(CGB 11 april 2011, oordeel 2011-53)

Verder lezen
Terug naar overzicht