Sign. - L.G. Verburg, Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven


In de rubriek Boekbespreking bespreekt de subwerkgroep Internationale medezeggenschap van de Vereniging voor Arbeidsrecht het proefschrift van L.G. Verburg getiteld Het territoir van de (Nederlandse) ondernemingsraad in het internationale bedrijfsleven (Deventer: Kluwer 2007). De werkgroep meent dat dit proefschrift een aanwinst is voor de medezeggenschaps- en de rechtpraktijk. Dat geldt met name voor het vijfde hoofdstuk van het proefschrift waarin Verburg op een inzichtelijke wijze de reikwijdte van het adviesrecht van de Nederlandse OR beschrijft ten aanzien van grensoverschrijdende besluitvorming in het internationale bedrijfsleven. Naast een bespreking van het proefschrift behandelt de werkgroep in deze bijdrage de vraag in hoeverre de WOR met enige aanpassingen meer toegevoegde waarde zou kunnen krijgen voor een OR die functioneert in een internationale onderneming of een internationaal concern. (ArA 2009, 1, p. 54-68, J. Lamers (red) e.a.)

Verder lezen
Terug naar overzicht