Sign. - Loonvordering; weigering UWV deskundigenoordeel te geven onterecht


De werkneemster stelt dat zij vanaf 27 augustus 2009 afwezig is wegens ziekte. Zij heeft bij UWV een deskundigenoordeel gevraagd over haar re-integratie-inspanningen. Het UWV stelde echter dat zij pas een deskundigenoordeel kan geven als er een eerste oordeel is van de arbodienst over de arbeidsongeschiktheid. Naar de opvatting van de kantonrechter is deze opvatting van het UWV onjuist. Deze strookt niet met de strekking van art. 7:629a BW, te weten het oplossen van het conflict tussen werkgever en werknemer zonder inschakeling van de rechter. Deze opvatting van UWV strookt volgens de kantonrechter ook niet met art. 32 lid 1 Wet SUWI. De kantonrechter houdt de zaak aan om de werkneemster de gelegenheid te geven alsnog een deskundigenoordeel in het geding te brengen.

(Ktr. Middelburg 17 januari 2010, LJN BP7691)

(Ktr. Middelburg 17 januari 2010, LJN BP7691)

Verder lezen
Terug naar overzicht