Sign. - Misbruik elektronische handtekening


Voor de overboekingen van de spaarrekening van Rahimi naar zijn betaalrekening via Rabofoon was een specifieke toegezonden beveiligingscode nodig. De enkele stelling dat niet is aangetoond dat die code voor de omstreden overboekingen is gebruikt, is ontoereikend om te aanvaarden dat die gelden misschien zijn overgeboekt zonder gebruik te maken van die beveiligingscode. Dat betekent dat voor het hof uitgangspunt is dat pinpas en pincode in verkeerde handen zijn gevallen als gevolg van een onzorgvuldige handelwijze die voor rekening komt van de bank (die aansprakelijkheid heeft aanvaard) en dat de Rabofoon beveiligingscode in verkeerde handen is gevallen als gevolg van gedrag van Rahimi. Rahimi komt in hoger beroep op tegen het relatieve gewicht dat de rechtbank heeft toegekend aan de causale bijdrage van Rahimi en de billijkheidscorrectie op grond waarvan de vergoedingsplicht van de bank is komen te vervallen. Naar het oordeel van het hof heeft de rechtbank ter ondersteuning van de door haar toegepaste billijkheidscorrectie terecht een aantal omstandigheden uit het feitenrelaas van Rahimi van belang geacht. Deze omstandigheden wijzen op een wezenlijk tekort aan zorg aan de zijde van Rahimi, voor de beveiliging van het betalingsverkeer tussen de bank en hemzelf.
(Hof Amsterdam 13 maart 2012, LJN BW2005, «JOR» 2012/182, m.nt. mr. B.A. Schuijling)

Verder lezen
Terug naar overzicht