Sign. - Moeder-(klein)dochterfusies en splitsingen respectievelijk zusterfusies en splitsingen


Juridische fusies en splitsingen van kapitaalvennootschappen vinden in Nederland vooral toepassing in concernverband. In dat kader veel toegepaste fusie- en splitsingsvormen zijn de moeder-dochterfusie en de moeder-dochtersplitsing. De schrijver bespreekt beide vormen. Daarbij besteedt hij ook aandacht aan de recente implementatie per 1 juli 2011 van Richtlijn nr. 2009/109/EG betreffende verslaggevingsen documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen. Hiermee is de besluitvorming vereenvoudigd. De vraag of een juridische fusie of splitsing waarbij eveneens een kleindochter is betrokken, is toegelaten, beantwoordt de schrijver ontkennend. Hij gaat ten slotte in op de zusterfusie en -splitsing. (Bb 2011, nr. 19, p. 150, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht