Sign. - Nieuwe voorstellen inzake handel met voorkennis en marktmanipulatie


De Europese Commissie heeft op 20 oktober 2011 een voorstel gedaan voor een nieuwe verordening inzake handel met voorkennis en marktmanipulatie en een voorstel voor een nieuwe richtlijn marktmisbruik ter vervanging van de huidige marktmisbruikrichtlijn. De verordening biedt een nieuw kader van regels die EUbreed en direct toepasbaar zijn en (nieuwe vormen van) marktmisbruik op de Europese financiële markten effectiever tegengaan. De richtlijn introduceert nieuwe EU-voorschriften met minimum strafrechtelijke sancties voor het bestraffen van handel met voorkennis en marktmanipulatie door nationale overheden. Hoewel het nog enige tijd duurt voor de nieuwe regels in werking treden, kijken de schrijvers vast naar de voorstellen om te bezien welke gevolgen deze kunnen hebben voor de Nederlandse wetgeving inzake marktmisbruik. (JutD 2011, nr. 21, p. 8, mr. O.J. Klaassen en mr. N.C. Limberger)

Verder lezen
Terug naar overzicht