Sign. - Overgang concessie en overgang arbeidsovereenkomst krachtens Wet personenvervoer 2000 (WPV). Geen indirect betrokken werknemer in de zin van art. 37 WPV


Op 1 december 2009 verloor Connexxion de openbaarvervoersconcessie voor Midden-Overijssel aan Syntus. Zij stelt zich op het standpunt dat de werknemer, een op haar hoofdkantoor werkzame fiscalist, als lsquoeen indirect ten behoeve van de verrichting van het openbaar vervoer waarvoor de concessie werd verleend, werkzame persoon' als bedoeld in art. 37 lid 1 sub b WPV moet worden aangemerkt en deze werknemer derhalve van rechtswege in dienst is getreden bij Syntus. De voorzieningenrechter oordeelt dat de op het hoofdkantoor van Connexxion werkzame fiscalist niet kan worden aangemerkt als een indirecte werknemer in de zin van de WPV. Connexxion had nader moeten onderbouwen dat het verloren gaan van de vervoersconcessie en het door haar gestelde verlies van de arbeidsplaats van de werknemer in voldoende mate met elkaar verband houden. Voorshands kan er naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet van uit worden gegaan dat de arbeidsovereenkomst van de werknemer is overgegaan naar Syntus. Connexxion wordt veroordeeld tot loondoorbetaling en wedertewerkstelling van de werknemer.

(Vzngr. Rb. Amsterdam 15 oktober 2010, LJN BO1764)

(Vzngr. Rb. Amsterdam 15 oktober 2010, LJN BO1764)

Verder lezen
Terug naar overzicht