Sign. - Overgang van onderneming bij een in moeilijkheden verkerende onderneming


De Europese Commissie (EC) heeft beroep ingesteld bij het Hof van Justitie EG (HvJ) omdat zij van mening is dat een Italiaanse regeling in strijd is met Richtlijn 2001/23/EG betreffende overgang van onderneming. Italië heeft in haar wetgeving opgenomen dat wanneer een onderneming in moeilijkheden verkeert, de waarborgen voor werknemers voortvloeiend uit de richtlijn, niet gelden. Onder deze uitzondering vallen ondernemingen die tijdelijk in aanmerking komen voor overname van het betalen van de lonen door een Italiaans fonds voor werkloosheidsuitkeringen. Italië beroept zich op art. 3 lid 4, art. 4 en art. 5 van de richtlijn. Art. 3 lid 4 is een uitzondering op de algemene regel dat alle rechten en verplichtingen op het moment van overgang van onderneming overgaan op de verkrijgende onderneming. Deze uitzondering geldt voor rechten van werknemers op ouderdomsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen of uitkeringen uit hoofde van aanvullende stelsels van sociale voorzieningen. Het HvJ oordeelt dat deze uitzondering niet geldt voor ondernemingen in moeilijkheden. Art. 4 van de richtlijn bepaalt ndash kort gezegd ndash dat een overgang van onderneming geen reden kan zijn voor ontslag, maar dat ontslag om economische, technische of organisatorische redenen (ETO-redenen) wel mogelijk is. Het HvJ stelt vast dat de situatie dat een onderneming lsquoin moeilijkheden verkeertrsquo in de zin van de Italiaanse regeling niet noodzakelijkerwijs en systematisch wijzigingen voor de werkgelegenheid met zich hoeft te brengen in de zin van art. 4 lid 1 van de richtlijn. Ook kunnen de rechtvaardigingsgronden voor ontslag overeenkomstig de betrokken Italiaanse regeling slechts worden toegepast in specifieke gevallen van lsquoeen onderneming in moeilijkhedenrsquo. Art. 5 van de…

Verder lezen
Terug naar overzicht