Sign. - Pensioendoelstelling


X Holding wilde risicomijdend beleggen en de aan zakelijke waarden verbonden risico's waren voor haar onaanvaardbaar. WMP heeft niet bestreden dat de hedgefunds in de portefeuille van X Holding (indirect) ook belegden in zakelijke waarden of beleggingen die een vergelijkbaar of nog risicovoller profiel vertegenwoordigden dan zakelijke waarden. Daarmee is in beginsel gegeven dat WMP heeft gehandeld in strijd met de in de overeenkomst gemaakte afspraken. Hedgefunds gelden vrij algemeen als een risicovolle belegging. Uit de waarschuwingen in een aantal prospectussen blijkt overduidelijk dat met een belegging in het betreffende fonds potentieel een bovengemiddeld risico wordt gelopen, zoals zich dat ten dele ook heeft gemanifesteerd. Een dergelijk bovengemiddeld risico past niet bij een portefeuille met een "volledig risicomijdend" profiel. De slotsom is dat WMP het door X Holding in beheer gegeven vermogen ten onrechte, want in strijd met het overeengekomen beleggingsbeleid, voor meer dan 80% heeft geïnvesteerd in te risicovolle en daarom niet passende beleggingen in hedgefunds. (Rb. Amsterdam 21 december 2011, «JOR» 2012/81)

Verder lezen
Terug naar overzicht