Sign. - Praktische aspecten van bestuur en toezicht binnen het one tier board bestuursmodel


 

De wettelijke regeling met betrekking tot de one tier board geeft aanleiding tot een aantal juridische en praktische vragen ten aanzien van de inrichting van en besluitvorming binnen de one tier board. De schrijvers geven een korte beschrijving van de achtergrond en inhoud van de wettelijke regeling en staan stil bij enkele daaruit voortvloeiende juridische en praktische vragen. Zij bespreken of binnen het one tier board bestuursmodel de niet uitvoerende bestuurders getalsmatig in de meerderheid moeten zijn of dat juist het omgekeerde de bedoeling is geweest van de wetgever, hoe het toezicht moet plaatsvinden indien de niet uitvoerende bestuurders in de minderheid zijn, en de vraag of zowel de uitvoerende als de niet uitvoerende bestuurders moeten stemmen over alle zaken die spelen binnen het bestuur en die niet bij wet zijn toebedeeld aan specifieke bestuurders en de besluitvorming bij structuurvennootschappen.

 

(WPNR 2013/6993, mr. Q. Keukens en mr. L.B. Vissers)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht