Sign. - Publicatie van de jaarrekening en ontbinding van de rechtspersoon


De schrijver gaat in op de publicatieplicht van art. 2:394 BW in verhouding tot de ontbonden (niet-beursgenoteerde) vennootschap. Hij staat daarbij stil bij de verplichtingen van het bestuur en van de vereffenaar. Op ontbinding in faillissement en de gerechtelijke ontbindingsprocedure gaat hij niet in. Het bestuur van een te ontbinden vennootschap zal ervoor moeten waken dat ten tijde van de ontbinding de jaarrekeningen waarover inmiddels een publicatieplicht is ontstaan, zijn gedeponeerd bij de kvk. De publicatieplicht ten aanzien van de jaarrekening over het laatste boekjaar ontstaat niet eerder dan na beëindiging van de vennootschap. Vraag is echter wie de jaarrekening in dat geval moet publiceren. De schrijver wijst op de wenselijkheid van een wettelijke regeling. (V&O 2011, nr. 10, p. 181, mr. R.A. Hagens)

Verder lezen
Terug naar overzicht