Sign. - Rapport Monitoring Commissie Corporate Governance Code


Op 1 oktober 2013 heeft de vertrekkende Monitoring Commissie Corporate Governance, ingesteld in 2009 (de Commissie Streppel) haar eindrapport aangeboden aan de minister van Economische Zaken. De Commissie heeft het eindrapport opgesteld ter afsluiting van de afgelopen vier jaar monitoring. Het geeft een overzicht van de feitelijke ontwikkelingen in de corporate governance in de afgelopen tien jaar, opgesteld door de Universiteit Nyenrode, en schetst daarnaast een aantal aandachtspunten voor de monitoring in de toekomst. Ook schenkt het eindrapport aandacht aan een aantal vraagstukken rond de inhoud van de Code. De belangrijkste bevindingen in het eindrapport zijn allereerst dat de dialoog van de Commissie met bestuurders, commissarissen en aandeelhouders en ook andere betrokken partijen, bijdragen aan het blijvend en verstevigd draagvlak voor de Code. De wettelijke verankering en instelling van de Commissie door de overheid, geven verder het signaal af dat de overheid hecht aan een goed werkende zelfregulering. De kwaliteit van de uitleg van aFwijkingen van de Code blijft ondertussen een aandachtspunt. Meer guidance en/of het geven van voorbeelden van goede uitleg zou dit kunnen verbeteren. Verder is gebleken dat het individueel aanspreken van ondernemingen op hun (niet) naleving heeft gewerkt. Dit heeft het inzicht van de Commissie vergroot ten aanzien van moeilijkheden bij de naleving van de Code maar ook bijgedragen aan aanpassingen door ondernemingen, die ertoe zullen leiden dat de mate van naleving zal toenemen, aldus de Commissie. Commissarissen hebben een professionaliseringsslag gemaakt, al waarschuwt de Commissie ervoor dat hun verantwoordelijkheden niet moeten doorschieten. Een commissaris is geen bestuurder en het is belangrijk de verschillende rollen scherp op het netvlies te hebben. Ook aandeelhouders zien het…

Verder lezen
Terug naar overzicht