Sign. - Rechtsvraag complicaties bij verpanding van een belastingteruggaaf


De schrijver gaat in op de situatie waarin de curator een vordering op de fiscus wegens teruggaaf van belastingen aantreft in een faillissement. De bank stelt zich op het standpunt dat deze vordering onder haar pandrecht valt. De Ontvanger heeft echter niet de vereiste instemming voor de verpanding gegeven. in hoeverre kan de curator namens de boedel aanspraak maken op de teruggaaf? (TvI 2012, 6, mr. dr. A.J. Tekstra)

Verder lezen
Terug naar overzicht