Sign. - Redemption notice


Kerten Investment SArl (Kerten), de beleggingsmaatschappij van O'Shea, heeft – na introductie bij Diversica financial group BV (Dfg) in de personen van Warnaars en Boonstra – via twee banken, een investering van € 10 miljoen in Selectica fund ltd. (Selectica) gedaan. Kerten heeft een jaar later te kennen gegeven zijn investering in Selectica terug te trekken door middel van een redemption notice. Selectica heeft ruim € 6 miljoen terugbetaald via één van de twee banken: Société générale (Sg). Selectica is in staat van liquidatie verklaard. Kerten en O'Shea vorderen thans het restantbedrag in deze procedure hoofdelijk van ieder van de gedaagden. Van belang is dat per rechtsverhouding het toepasselijk recht dient te worden vastgesteld. Verhouding Kerten – DFG De door Kerten gestelde onrechtmatige gedragingen van Dfg, bestaande uit uitlatingen, gesprekken, emails e.d., hebben plaatsgevonden vanuit Nederland, reeds omdat Dfg dit niet heeft weersproken, waarbij de rechtbank tevens in aanmerking neemt dat twee van haar statutaire bestuurders, Warnaars en Boonstra, die beiden in Nederland wonen, vanuit Nederland het statutair bestuurderschap van Selectica uitoefenden. Toepassing van de hoofdregel van art. 3 WCOD (lex loci delicti) leidt tot toepasselijkheid van Nederlands recht. Verhouding investeerder en CEO van de tweede bank (Kerten-Jochems) gelet op de datum van de investering van Kerten in Selectica (1 augustus 2007), moet de rechtbank het EVO toepassen. De prestatie van Jochems, het geven van adviezen op beleggingsgebied, valt aan te merken als de kenmerkende prestatie in de zin van art. 4 lid 2 EVO. Nu Jochems zijn…

Verder lezen
Terug naar overzicht