Sign. - Reparatiewet limitering bestuurs- en toezichtfuncties bij grote stichtingen


De schrijver bespreekt de reparatiewet op de Wet bestuur en toezicht (32 837). Deze reparatiewet past genoemde artikelen aan met betrekking tot de limitering van het aantal bestuursfuncties en commissariaten bij grote bv's, nv's en stichtingen. Aldus moet worden voorkomen dat bestuurders van grote nv's of bv's, die ook in de besturen, RvC's of raden van toezicht van stichtingen zitten en van belang kunnen zijn voor het netwerk van deze stichtingen, door de limitering van het aantal functies dat zij mogen uitoefenen, hun functies aldaar zouden moeten opgeven of niet zouden aangaan. (V&O 2011, nr. 11, p. 206, mr. E.H.F. Haantjes)

Verder lezen
Terug naar overzicht