Sign. - Specifieke risico’s niet vermeld


De normstelling van art. 51a lid 1 Bgfo heeft in overeenstemming met art. 27 van de Uitvoeringsrichtlijn MifID uitdrukkelijk betrekking op iedere vorm van informatieverstrekking, met inbegrip van reclameuitingen. In de toelichting bij het Besluit gereglementeerde markten Wft, dat voorziet in opneming van art. 51a in het Bgfo, is opgemerkt dat rekening mag worden gehouden met het communicatiemiddel en de informatie die met de mededeling wordt overgebracht en dat het met name niet passend is om voorwaarden toe te passen op reclameuitingen die slechts bestaan uit naam, logo of ander beeldmerk van de onderneming, een contactadres, of een verwijzing naar de door de onderneming verrichte beleggingsdiensten of naar haar vergoedingen en provisies. De banner in kwestie bevat juist niet enkel dergelijke algemene informatie over de beleggings onderneming en haar diensten, maar bevat nu juist productkenmerken van de obligatie. gelet hierop rustte op A BV de verplichting om te voorkomen dat de banner alleen de voordelige productkenmerken zou bevatten. A BV heeft art. 51a lid 1 Bgfo overtreden, zodat de AfM in beginsel de bevoegdheid toekomt handhavend op te treden. De onderhavige last ziet op het voorkomen van een herhaling van overtreding van art. 51a lid 1 Bgfo. De rechtbank is van oordeel dat de AfM in redelijkheid tot deze lastoplegging heeft kunnen overgaan. (Rb. Rotterdam 1 december 2011, «JOR» 2012/18)

Verder lezen
Terug naar overzicht