Sign. - Twee bijzondere europese rechtsvormen: ERIC en EGTS


Recentelijk is het eerste Europees onderzoeksinfrastructuur Consortium (ERIC) opgericht. Een ERIC is een nieuwe bijzondere Europese rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid gebaseerd op Verordening 2009/723/EG. Een andere bijzondere Europese rechtsvorm is de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS). Deze samenwerkingvorm met rechtspersoonlijkheid voor lokale, regionale en nationale overheden is ingesteld door Verordening 2006/1082/EG. De schrijver bespreekt beide rechtsvormen. (Ondernemingsrecht 2011, 86, mr. H. Koster)

Verder lezen
Terug naar overzicht