Sign. - Uitleg werkingssfeer Bouw-cao en Metaal- cao; uitsluitingsbepaling in Bouwcao
is niet beperkt tot ondernemingen die staal als zodanig produceren


Uitleg werkingssfeer Bouw-cao en Metaal- cao; uitsluitingsbepaling in Bouwcao is niet beperkt tot ondernemingen die staal als zodanig produceren. Ook bedrijven die zich richten op uitvoeren van werken met betrekking tot stalen voorwerpen vallen onder de uitsluitingsgrond

In dit arrest gaat het om de vraag of BAM onder de werkingssfeer van de Bedrijfstak Regelingen in de Bouw of onder die van de Bedrijfstak Regelingen in de Metaal en Techniek valt. BAM meent dat haar werkzaamheden onder de werkingssfeer van de CAO Bouwnijverheid (Bouw-cao) vallen. De Fondsen en MNS menen dat de door BAM verrichte werkzaamheden vallen onder de CAO Metaalbewerkingsbedrijf. Volgens het hof vallen de hoofdwerkzaamheden van BAM zowel onder de werkingssfeerbepalingen van de bedrijfstak bouw als die van de bedrijfstak metaalbewerking. De Hoge Raad oordeelt echter dat het hof er ten onrechte van is uitgegaan dat de uitsluitingsbepaling van de Bouw-cao (alleen) ziet op de vervaardiging als zodanig van staalconstructies. De tekst van deze bepaling geeft volgens de Hoge Raad geen aanleiding de uitsluitingsbepaling te beperken tot ondernemingen waarvan het bedrijf is gericht op de vervaardiging als zodanig van staalconstructies. Dit brengt mee dat ook ondernemingen waarvan het bedrijf is gericht op het uitvoeren van werken met betrekking tot stalen voorwerpen, van de werkingssfeer van de Bouw-cao zijn uitgesloten. Dit strookt ook met de omstandigheid dat dit soort ondernemingen in ieder geval onder de (ruime) omschrijving van de werkingssfeer van de Metaal-cao vallen, terwijl aannemelijk is dat beide cao's aldus zijn geformuleerd dat een overlapping van de werkingssfeer daarvan zo veel mogelijk wordt voorkomen. In dat verband komt mede betekenis toe aan het…

Verder lezen
Terug naar overzicht