Sign. - Van collegiaal bestuur, bestuursbesluiten, aantastbaarheid en delegatie, en het besluit van een bestuurslid onder het nieuwe artikel 2:129a lid 3


 

Het beginsel van collegiaal bestuur staat niet in de weg aan een portefeuilleverdeling binnen het bestuur. Met het oog op een dergelijke portefeuilleverdeling is voor het monistisch bestuursmodel door de Wet bestuur en toezicht art. 2:129a lid 3 BW ingevoerd, dat bepaalt dat een (of meer) bestuurder(s) krachtens een daartoe strekkende statutaire bepaling in het kader van de taakverdeling besluiten kan (kunnen) nemen, die vervolgens als bestuursbesluit gelden. Bij de parlementaire behandeling van dit wetsartikel heeft de minister een aantal uitspraken gedaan over de grenzen aan de toepasselijkheid van de rechtspersonenrechtelijke regels rond besluitvorming en aantastbaarheid van besluiten, die getuigen van een specifieke visie met betrekking tot besluitvorming, die verder reikt dan het monistisch bestuursmodel. De schrijver gaat in op de door de minister gegeven toelichting, die naar zijn oordeel een verkeerd beeld geeft van de regels rond bestuurlijke besluitvorming. Daarbij gaat hij uit van het beginsel van bestuurscollegialiteit.

 

(Ondernemingsrecht 2013, 102, prof. mr. A.F. Verdam)

 

Verder lezen
Terug naar overzicht