Sign. - Verpanding van toekomstige aandelen


Aandelen in kapitaalvennootschappen kunnen aantrekkelijke objecten zijn voor een verpanding bij voorbaat. Zij vertegenwoordigen niet zelden een aanzienlijke vermogenswaarde en een pandrecht op deze goederen kan, indien zij op een markt of beurs verhandelbaar zijn, gemakkelijk te gelde worden gemaakt. Het is ook interessant om zekerheid te verkrijgen op aandelen die de pandgever op een later moment verwerft, zonder de noodzaak van een nieuwe vestigingshandeling, bijvoorbeeld om een zo groot mogelijk onderpand te verkrijgen. De schrijver inventariseert de mogelijkheden tot verpanding van toekomstige – al dan niet giraal verhandelbare – aandelen in kapitaalvennootschappen. (WPNR 2011/6910, mr. B.A. Schuijling)

Verder lezen
Terug naar overzicht